Privacyverklaring

van ABOUT YOU AG & Co. KG, Domstrasse 10, 20095 Hamburg Duitsland
d.d.: April 2021


Sinds 25 mei 2018 gelden in heel Europa de nieuwe uniforme voorschriften van de EU, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de volgende privacyverklaring informeren wij u over de door ABOUT YOU AG & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg Duitsland (hierna: "EDITED" en/of "wij" en/of "Verantwoordelijke entiteit") uitgevoerde verwerking van persoonsgegevens krachtens de AVG:


Lees onze privacyverklaring zorgvuldig door. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over onze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via service@edited.be

  Inhoud

  1. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke (hierna: "controller")

  2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

  3. Doeleinden van de gegevensverwerking, wettelijke basis en legitieme belangen die door de controller of een derde partij worden nagestreefd, evenals categorieën van ontvangers

  4. Ontvanger buiten de EU

  5. Uw rechten


 • 1. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke (hierna: "controller")

  Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevensverwerking uitgevoerd door:


  ABOUT YOU AG & Co. KG
  Domstraße 10
  20095 Hamburg
  Telefoon: 0800 / 778 71
  E-mail: service@edited.be


  vertegenwoordigd door:


  Tarek Müller (Management Bord)
  Sebastian Betz (Management Bord)
  Hannes Wiese (Management Bord)


  Website: www.aboutyou.de


  voor de volgende website / applicatie: www.edited.be & EDITED app België


 • 2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

  U kunt de bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming van de controller bereiken via


  ABOUT YOU AG & Co. KG
  c/o Sebastian Herting - Datenschutzkanzlei
  Domstraße 10
  20095 Hamburg Duitsland

  E-mail: privacyfunctionaris@edited.be • 3. Doeleinden van de gegevensverwerking, wettelijke basis en legitieme belangen die door de controller of een derde partij worden nagestreefd, evenals categorieën van ontvangers

 • 3.1. Bezoek aan onze website/toegang tot onze applicaties

 • 3.1.1. Log-bestanden

  Telkens wanneer u onze websites bezoekt of toegang tot onze applicaties heeft, worden er door de internetbrowser van uw apparaat gegevens doorgestuurd naar de server van onze website/applicatie en deze worden tijdelijk opgeslagen in protocolbestanden, de zogenaamde log-bestanden. Volgende gegevens worden daarbij bewaard: Datum en tijdstip van het bezoek, naam van de bezochte pagina, IP-adres van het apparaat dat de website bezocht, verwijzende URL (oorspronkelijke URL van waaruit u op onze webpagina's bent beland), hoeveelheid van verzonden gegevens, laadtijd, evenals product- en versiegegevens van de toen gebruikte browser en de naam van uw internetprovider. Dit wordt tot de automatische verwijdering bewaard.


  De wettelijke basis voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Onze legitieme belangen vloeien voort uit het/de


  • Kwaliteitsgarantie voor een soepele opbouw van de verbinding.
  • Kwaliteitsgarantie voor een comfortabel gebruik van onze website/applicatie
  • De beoordeling van de systeemveiligheid en -stabiliteit.

  Op basis van de bovenstaande gegevens is het niet mogelijk om een directe conclusie te trekken over uw identiteit en die zullen wij ook niet trekken. De gegevens worden opgeslagen en automatisch verwijderd na het bereiken van de bovengenoemde doeleinden. De bewaartermijnen volgen het criterium van noodzakelijkheid.


 • 3.1.2. Cookies, tracking en sociale media plug-ins

  Wij gebruiken zogenaamde cookies, tracking-tools, targeting-methoden en sociale media plug-ins voor onze website/applicatie. Om welke methoden het daarbij precies gaat en hoe uw gegevens daarvoor worden gebruikt, wordt hieronder in detail uitgelegd.


 • 3.2. Rechtvaardiging, uitvoering en/of beëindiging van een contract

 • 3.2.1. Gegevensverwerking bij het afsluiten van een contract

  Als u zich aanmeldt bij/toegang krijgt tot een van onze websites/applicaties en/of een aanvullend contract met ons sluit, verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor het sluiten, uitvoeren of beëindigen van het met u afgesloten contract. Deze omvatten:


  • Voornaam, achternaam
  • Factuur- en bezorgadres
  • E-mailadres
  • Factuur en betalingsgegevens
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer

  De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, sub a en b. van de AVG, d.w.z. dat u ons de gegevens verstrekt op basis van de onderliggende contractuele relatie tussen u en ons (bijv. beheer van uw klanten-/gebruikersaccount, afwikkeling van een koopcontract).


  Voor zover wij uw gegevens niet gebruiken voor reclamedoeleinden (zie onder 3.3) bewaren wij de bovenstaande verzamelde gegevens voor de duur van het contract evenals tot aan het verstrijken van de wettelijke of mogelijke contractuele waarborg- en garantierechten. Na het verstrijken van deze periode bewaren wij de informatie over de contractuele relatie, welke vereist is op grond van de handels- en belastingwetgeving, gedurende de wettelijke voorgeschreven periodes. Tijdens deze periode worden de gegevens alleen opnieuw verwerkt in geval van een controle door de financiële autoriteiten.


  Voor de afwikkeling van een koopcontract via onze websites/applicaties zijn ook de volgende bewerkingen van gegevens noodzakelijk:


  Uw betaalgegevens worden doorgegeven aan onze aanbieders van betaaldiensten die de betaling(en) verwerken. Details van uw bezorgadres geven wij door aan de logistieke bedrijven en transportpartners die in onze opdracht handelen. Om ervoor te zorgen dat de levering van de goederen conform is aan uw wensen, zullen wij uw e-mailadres en, indien nodig, telefoonnummer doorsturen naar het logistieke bedrijf en/of de transportpartner. Deze zullen voorafgaand contact met u opnemen om de details van levering met u af te stemmen. De relevante gegevens zullen uitsluitend voor deze betreffende doeleinden worden doorgezonden en worden na levering gewist.


 • 3.2.2. Gebruik van gegevens voor fraudebestrijding

  De gegevens die u in de context van een bestelling heeft verstrekt, kunnen worden gebruikt om te controleren of er een atypische bestelling plaatsvindt (bijvoorbeeld het gelijktijdig bestellen van een groot aantal goederen voor hetzelfde adres met behulp van verschillende klantenaccounts). In principe is er een legitiem belang bij de uitvoering van een dergelijke controle. De wettelijke basis voor de verwerking is artikel 6, lid 1, sub f van de AVG.


 • 3.2.3. Overdracht van gegevens aan dienstverleners/transportbedrijven

  Wij werken samen met logistieke dienstverleners en/of transportbedrijven om bestelde goederen af te leveren of kennis te geven hun aankomst: hierdoor kunnen de volgende gegevens worden toegezonden met het doel de bestelde goederen af te leveren of om de kennisgeving van hun aankomst toe te zenden: voornaam, achternaam, bezorgadres en, indien nodig, e-mailadres en telefoonnummer.


  De wettelijke basis voor de verwerking is artikel 6, lid 1, sub b van de AVG.


 • 3.2.4. Overdracht van gegevens aan partnerbedrijven

  Op ons platform heeft u gelegenheid om gebruik te maken van aanbiedingen van andere bedrijven. Hierdoor sluit u rechtstreeks een contract af met onze partner aan wie de gegevens worden toegezonden die nodig zijn voor de uitvoering van het contract (bijv. voornaam, achternaam, factuur- en bezorgadres, e-mailadres, factuur- en betalingsgegevens, geboortedatum, telefoonnummer). Dergelijke voordeelaanbiedingen van onze partners zijn herkenbaar als partneraanbiedingen.


 • 3.3. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

 • 3.3.1. Reclame per post

  Wij hebben, in principe, een legitiem belang bij het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Wij verwerken de volgende gegevens voor onze eigen marketingdoeleinden en die van derden: voornaam, achternaam, adres, geboortejaar.


  Wij hebben bovendien het recht om naast de genoemde gegevens aanvullende persoonlijke gegevens over u op te slaan. Dit in overeenstemming met wettelijke vereisten ten behoeve van eigen marketingdoeleinden evenals marketingdoeleinden van derden. Het doel hierbij is om alleen reclame toe te sturen die afgestemd is op uw werkelijke of vermeende behoeften en om u aldus niet lastig te vallen met nutteloze reclame.


  Een overdracht van de extra bewaarde gegevens aan derden vindt niet plaats. Daarenboven pseudonimiseert/anonimiseert EDITED de over u verzamelde persoonlijke gegevens met als doel deze te gebruiken voor eigen marketingdoeleinden en voor marketingdoeleinden van derden (adverteerders).


  De gepseudonimiseerde/geanonimiseerde gegevens kunnen ook worden gebruikt om u online gepersonaliseerde advertenties te tonen, waarbij de weergave van advertenties kan plaatsvinden via externe dienstverleners en/of reclamebureaus. De wettelijke basis voor het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden is artikel 6, lid 1, sub f van de AVG.

  Informatie over het recht van bezwaar

  U kunt elk moment kosteloos bezwaar maken tegen het toekomstig gebruik van uw persoonlijke gegevens voor de bovengenoemde marketingdoeleinden via service@edited.be.


  Van zodra u bezwaar maakt, worden uw gegevens geblokkeerd voor een verdere gegevensverwerking. Hou er rekening mee dat er in uitzonderlijke gevallen, zelfs na ontvangst van uw bezwaar, tijdelijk nog een toezending van reclamemateriaal kan plaatsvinden. Dit is is vanwege het technische aspect en de noodzakelijke verwerkingstijd van uw bezwaar in ons systeem.


 • 3.3.2. Nieuwsbrief

  Op/in onze websites/applicaties bieden wij u de gelegenheid om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Om er zeker van te zijn dat er geen fouten zijn opgetreden bij het invoeren van het e-mailadres, gebruiken wij de zogenaamde "double opt-in procedure" (DOI-procedure): Nadat u uw e-mailadres heeft ingevoerd in het veld en uw toestemming heeft gegeven om onze nieuwsbrief te ontvangen, sturen wij een bevestigingslink naar het opgegeven adres. Pas wanneer u op deze bevestigingslink klikt, wordt uw e-mailadres opgenomen in onze verzendlijst. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, sub a van de AVG.

  Informatie omtrent intrekking van toestemming

  U kunt uw toestemming op elk moment intrekken met behulp van een bericht aan service@edited.be of via de opt-out-optie aan het einde van elke nieuwsbrief.


 • 3.3.3. Productaanbevelingen via e-mail

  Als bestaande klant van onze online winkel ontvangt u regelmatig via e-mail productaanbevelingen. Deze aanbeveling ontvangt u ongeacht of u zich op een nieuwsbrief heeft geabonneerd. Hierbij gebruiken wij het e-mailadres dat u bij de aankoop heeft opgegeven. Met als doel eigen producten en/of diensten te adverteren die vergelijkbaar zijn met degene die u, vanwege een al eerder geplaatste bestelling, heeft aangekocht De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, sub f van de AVG.

  Informatie omtrent recht van bezwaar

  U kunt ieder moment bezwaar maken tegen onze toekomstige productaanbevelingen via een mail aan service@edited.be of op het einde van elke productaanbevelingsmail zonder dat dit andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven met zich meebrengt.


 • 3.3.4. Wedstrijden

  Wanneer u zich aanmeldt voor een wedstrijd, georganiseerd door EDITED, zullen wij uw gegevens gebruiken die u bij deze aanmelding heeft doorgegeven. Dit ter uitvoering van het deelnemerscontract. In het bijzonder voor de kennisgeving van de prijswinnaar en eventueel voor het adverteren van onze aanbiedingen en/of aanbiedingen aan onze partners. Gedetailleerde informatie is te vinden in de relevante voorwaarden voor de betreffende wedstrijd. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, sub a, sub b evenals sub f van de AVG.


 • 3.4. Online voorstelling en website-optimalisatie

 • 3.4.1. Cookies - Algemene informatie

  Op verschillende pagina's gebruiken wij cookies om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken, om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, evenals het gebruik van onze website statistisch vast te leggen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen, wanneer u onze site bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade, geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware op uw apparaat. In de cookie worden gegevens opgeslagen, die ontstaan door het specifiek gebruikte apparaat. Dit betekent echter niet dat wij daardoor onmiddellijk op de hoogte zijn van uw identiteit.


  De meeste cookies die wij gebruiken, worden na het einde van de browsersessie weer verwijderd (zgn. sessie- of session cookies). Hierdoor kunnen wij u bijv. het winkelwagentje tonen op verschillende pagina's, hierdoor kunt u de huidige items en de actuele aankoopwaarde zien. Andere cookies blijven op uw computer staan en stellen ons in staat uw computer bij volgende bezoek weer te herkennen (zgn. permanente of sessie overstijgende cookies). Deze cookies dienen voornamelijk om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Met behulp van deze cookies kunnen wij u op pagina’s bijvoorbeeld informatie weergeven die specifiek is afgestemd op uw interesses.


  Natuurlijk kunt u uw browser zo instellen dat deze onze cookies niet op uw apparaat opslaat. De helpfunctie in de menubalk, legt u uit hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u ervoor kunt zorgen dat uw browser meedeelt wanneer u een nieuw cookie ontvangt of hoe u alle al ontvangen cookies kunt verwijderen en deze voor andere kunt blokkeren.


  Ga als volgt te werk:

  In Internet Explorer:

  1. Selecteer "Internet-opties" in het menu "Extra".
  2. Klik op het tabblad 'Privacy".
  3. Nu kunt u de beveiligingsinstellingen voor de internet-zone instellen. Hier kunt u instellen welke cookies geaccepteerd of geweigerd moeten worden.
  4. Met "OK" bevestigt u uw instelling.

  In Firefox

  1. Selecteer "Instellingen" in het menu "Extra".
  2. Klik op "Privacy".
  3. Selecteer de optie "Toepassen volgens aangepaste instellingen" uit het drop down menu.
  4. Nu kunt u instellen of cookies moeten worden geaccepteerd, hoe lang u deze wil behouden en u kunt uitzonderingen toevoegen voor welke sites u altijd of nooit wil cookies wenst te krijgen.
  5. Met "OK" bevestigt u uw instelling.

  In Google Chrome

  1. Klik op het Chrome-menu in de werkbalk van de browser.
  2. Selecteer nu "Instellingen".
  3. Klik op 'Geavanceerde instellingen weergeven".
  4. Klik onder "Privacy" op "Instellingen voor inhoud".
  5. Onder "Cookies" kunt u de volgende instellingen bepalen:
   • Cookies verwijderen
   • Cookies automatisch blokkeren
   • Cookies en webpagina-gegevens automatisch verwijderen na het sluiten van de browser
   • Uitzonderingen voor cookies van bepaalde websites of domeinen toestaan

  Hou er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zal kunnen gebruiken.


  Voor zover het bij deze cookies en/of gegevens om persoonsgebonden gegevens gaat, is de wettelijke basis voor de gegevensverwerking Artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Ons belang bij het optimaliseren van onze website wordt als legitiem beschouwd in de zin van de bovengenoemde bepaling.


 • 3.4.2. Google Analytics

  Ten voordele van een gepersonaliseerd voorstelling en voortdurende optimalisatie van onze pagina's gebruiken wij, op basis van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG, Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc., (hierna: "Google"). Google Analytics maakt gebruik van zgn. "cookies", -tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. In deze context worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies gebruikt. De gegenereerde gegevens over uw gebruik van deze website zijn:


  • browsertype/-versie,
  • gebruikt besturingssysteem,
  • verwijzende URL (de eerder bezochte pagina),
  • hostnaam van de computer die toegang tracht te krijgen (IP-adres),
  • tijdstip van de serveraanvraag

  In opdracht van EDITED zal Google deze gegevens gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten aan ons te verlenen met betrekking tot het website- en internetgebruik. Het door uw browser doorgezonden IP-adres wordt niet samengevoegd met de andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van de cookies voorkomen met behulp van een corresponderende instelling van uw browsersoftware; hou er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u de vastlegging en verwerking van uw gebruik en gegevens, die door de cookie worden doorgegeven, door Google voorkomen door het downloaden en installeren van de browser plug-in die beschikbaar is bij de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.


  Als alternatief voor de browser add-on, kunt u voorkomen dat Google Analytics gegevens vastlegt door op deze bovenstaande link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geïnstalleerd die de toekomstige verzameling van uw gegevens tegenhoudt. De opt-out-cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen. Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens in verband met Google Analytics vindt u op de website van Google Analytics.


 • 3.4.3. Google Adwords

  Onze Website maakt gebruik van de Google Adwords-service. Google AdWords is een online-advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.


  Daarbij gebruiken wij enerzijds de remarketingfunctie binnen de Google AdWords-service. Met de remarketingfunctie kunnen wij gebruikers van onze website op andere sites in het Google Display Netwerk (op Google zelf, de zgn. "Google-advertenties" of op andere websites) advertenties laten zien die gebaseerd zijn op hun interesses. Hiervoor wordt de interactie van de gebruikers op onze site geanalyseerd, om de gebruikers zelfs na het bezoek aan onze website, op andere sites gerichte advertenties te tonen. Daarvoor slaat Google een getal op in de browsers van gebruikers die bepaalde Google-services of websites binnen het Google Displaynetwerk bezoeken. Dit getal dient voor de eenduidige identificatie van een browser op een bepaalde computer en niet om een persoon te identificeren. Persoonsgebonden gegevens worden niet opgeslagen. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, sub f van de AVG.


  U kunt het gebruik van cookies door Google uitschakelen door de onderstaande link te volgen en de daar plug-in te downloaden en te installeren: www.google.com/settings/ads/plugin.


  Voor meer informatie over Google Remarketing en de privacyverklaring van Google raadpleeg: www.google.com/privacy/ads/. • 3.4.4. Google-conversies meten

  Tevens gebruiken wij, als onderdeel van de Google AdWords-service, het zgn. conversies meten. Wanneer u op een advertentie klikt die door Google wordt aangeboden, wordt er een cookie voor het meten van conversies op uw computer/apparaat opgeslagen. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid, bevatten geen persoonsgebonden gegevens en zijn daarom niet gemaakt om iemand persoonlijk te identificeren. De gegevens die worden verzameld door deze conversie cookie worden verzameld, worden gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders.


  De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, sub f van de AVG.


  U kunt het opslaan van cookies afwijzen door middel van een bepaalde instelling van uw browsersoftware. Hou er echter wel rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u Google-advertenties, gebaseerd op uw interesses zowel op Google als andere websites (binnen het Google Display Netwerk) in uw browser uitschakelen door op http://www.google.com/settings/ads de "Uit"-knop te activeren of het uitschakelen bij http://www.aboutads.info/choices/ aan te klikken. Voor meer informatie over uw betreffende instelopties en de bescherming van persoonsgegevens bij Google, ga naar: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.


 • 3.4.5. Affilinet (A part of the AWIN-group)

  Voor de juiste registratie van verkoop en/of leads bewaart Affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München een cookie op het apparaat van een bezoeker. Deze cookie wordt gegenereerd door de domeinen partners.webmaster-plan.com of banners.webmasterplan.com. De cookies die door affilinet worden gebruikt, worden geaccepteerd bij de standaardinstelling van de internetbrowser. Als u deze cookies niet wenst op te slaan, schakel in uw internetbrowser de acceptatie van de cookies van de betreffende domeinen uit. De affilinet-cookies slaan alleen de ID van de bemiddelende partner op evenals het referentienummer van het advertentiemateriaal waarop de bezoeker heeft geklikt (banner, tekstlink o.i.d.), die nodig zijn voor de afwikkeling van de betaling. Het Partner-ID dient ook ervoor om, bij het voltooien van de transactie, de bemiddelende partner de te betalen commissie te kunnen toekennen. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, sub f van de AVG.


  Uitvoerige informatie over de bescherming van persoonsgegevens vindt u onder: https://www.awin.com/nl/juridisch.


 • 3.4.6. Targeting

  De hieronder vermelde en door ons getroffen zgn. targeting-maatregelen worden geïmplementeerd op basis van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Wij gebruiken de targeting-maatregelen om ervoor te zorgen dat u advertenties ziet op uw apparaten die gerelateerd zijn aan uw persoonlijke interesses en u niet lastig wordt gevallen met advertenties die voor u oninteressant zijn.


 • 3.4.6.1. Onsite-Targeting

  Op onze website worden, met behulp van cookies, gegevens verzameld en geanalyseerd voor de optimalisatie van toekomstige advertenties. Dit kan bijv. informatie bevatten over de producten die u op onze websites/applicaties heeft bekeken. Het verzamelen en analyseren vindt uitsluitend plaats onder pseudoniem en stelt ons niet in staat u te identificeren. De gegevens worden niet vergeleken met uw persoonsgebonden gegevens. Op basis van de gegevens kunnen wij u op onze site aanbiedingen tonen die afgestemd zijn op uw interesses en gebaseerd zijn op uw eerdere gebruikersgedrag.


 • 3.4.6.2. Re-Targeting

  Wij gebruiken ook re-targeting-technologieën van externe dienstverleners, zoals de pixel van Facebook Ireland Limited. Met re-targeting kunnen wij ons online aanbod interessanter voor u maken. Op deze manier tonen wij, op de websites van onze partners, specifieke advertenties aan gebruikers die al interesse hebben getoond in onze winkel en onze producten. Uit onderzoek weten wij dat het tonen van gepersonaliseerde-, op interesses gebaseerde advertenties voor de internetgebruiker interessanter is dan reclame.


  Om de deze soort advertenties te tonen wordt een cookie opgeslagen, waarmee gegevens over de interesses worden verzameld. Opnieuw wordt er gebruik gemaakt van pseudoniemen. Er worden geen direct persoonsgebonden gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruikersprofielen aangemaakt met uw persoonlijke gegevens.


  U heeft de mogelijkheid deze verzameling van gegevens ten behoeve van gepersonaliseerde advertenties uit te schakelen. Er wordt dan een cookie geplaatst dat permanent het ‘verzamelen van gegevens’ voorkomt. Tenzij u deze cookie via uw browser of met behulp van de functie "Alle cookies verwijderen" verwijdert. Het bezwaar kunt u op elk moment herhalen.


 • 3.4.7. Advertentiepartners/cookies van derden

  Wij werken samen met advertentiepartners om het online aanbod op onze website nog interessanter te maken. Daarom worden er tijdens het bezoek aan onze website ook cookies van onze advertentiepartners (zgn. cookies van derden) opgeslagen. In deze cookies worden ook gegevens opgeslagen over uw gebruikersgedrag en uw interesses, maar zoals altijd gebruikmakend van pseudoniemen. Er worden ook gegevens worden gedeeltelijk verzameld die voorafgaand aan het bezoek aan onze website op andere sites naar voren kwamen. Deze gegevens worden gebruikt om u advertenties van onze partners te tonen, gebaseerd op uw interesses. Er zullen geen persoonsgebonden gegevens worden opgeslagen en er zullen ook geen gebruikersprofielen met persoonsgebonden gegevens over u worden aangemaakt.

  DOUBLECLICK door Google

  Doubleclick door Google’ is een service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). ‘Doubleclick door Google’ maakt gebruik van cookies om u advertenties te tonen die voor u relevant zijn. Uw browser wordt daarbij aan een pseudoniem identificatienummer (ID) gekoppeld om te controleren welke advertenties in uw browser al zijn getoond en bekeken. De cookies bevatten geen persoonsgebonden gegevens. Het gebruik van de DoubleClick-cookie stelt Google en haar partner-websites in staat om advertenties te plaatsen op basis van eerdere bezoeken op onze of andere websites. De gegevens die door de cookies worden gegenereerd, worden door Google ter analyse doorgestuurd naar een server in de VS en daar opgeslagen. Een overdracht van de gegevens door Google aan derden vindt alleen plaats onder wettelijke voorschriften of in het kader van het verwerken van een opdracht. In geen geval zal Google uw gegevens samenvoegen met andere door hen verzamelde gegevens.


  U kunt voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die betrekking hebben op uw gebruik van webpagina's, evenals de verwerking van deze gegevens, indien u met behulp van de volgende link de browserplug-in download en installeert. Deze is beschikbaar onder DoubleClick Uitschakelen Extensie.


  U kunt ook het ‘op interesses gebaseerd adverteren’ van onze advertentiepartners voorkomen door een overeenkomstige cookie-instelling in uw browser of klik hier.


  De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, sub a evenals sub f van de AVG.


 • 3.4.8. Bezwaar-/‘opt-out’-optie

  Naast de al beschreven methoden van uitschakelen, kunt u de vermelde technologieën ook voorkomen via een corresponderende cookie-instelling in uw browser. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om voorkeur-gebaseerde reclame uit te schakelen met behulp van de hier beschikbare voorkeursinstellingen.


 • 3.5. Sociale media plug-ins

  Wij gebruiken sociale plug-ins van de sociale netwerken Facebook en Twitter op onze website overeenkomstig met artikel 6, lid 1, sub f van de AVG om ons bedrijf hierdoor bekender te maken. Het achterliggend commerciële doeleinde, kan beschouwd worden als rechtmatige interesse rekening houdend met de AVG regels. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de gegevensbescherming moet worden gegarandeerd door de betreffende aanbieders.


  Het doel en de omvang van het verzamelen, het verwerken en het gebruik van gegevens door de betreffende aanbieder, evenals uw rechten op dit punt en de instelopties ten behoeve van de bescherming van uw privacy, vindt u terug in de privacyverklaring van de aanbieder.

  Door u vooraf al af te melden bij sociale netwerken, evenals door cookies te verwijderen, kunt u voorkomen dat sociale netwerken, tijdens uw bezoek aan www.aboutyou.be, de verzamelde informatie, associeert met uw gebruikersaccount bij de betreffende sociale netwerken. U kunt voorkomen dat de plug-ins worden geladen door middel van add-ons voor uw browser, zoals bijv. ‘’de scriptblocker "NoScript", die te vinden is op: http://noscript.net.


 • 3.5.1. Facebook Connect/Aanmelden

  EDITED geeft de gebruiker de gelegenheid om zich aan te melden op haar website, met behulp van zijn/haarFacebook-account (zgn. Facebook Connect-functie). Facebook Connect is een service die wordt geëxploiteerd door Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA. 94304, VS ("Facebook"). Bij de optie ‘aanmelden via Facebook’, wordt de gebruiker doorgestuurd naar de Facebook website, waar hij zich kan aanmelden met zijn persoonlijke gebruikersgegevens. Hierdoor wordt het Facebook-profiel en EDITED aan elkaar gekoppeld en ontvangt EDITED automatisch de gegevens waarvoor de gebruiker akkoord is gegaan (bijv. voornaam, achternaam, e-mailadres, profielfoto, geslacht, vriendenlijst). Wij gebruiken deze gegevens alleen om u te kunnen identificeren in het kader van het gebruik van EDITED.


  De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, sub a van de AVG.


  Voor meer informatie over Facebook Connect en de privacy-instellingen raadpleeg de privacyverklaring: https://www.facebook.com/about/privacy.


 • 3.5.2. Facebook

  Op deze website worden nog meer sociale plug-ins van Facebook gebruikt. Het gaat daarbij om aanbiedingen van het Amerikaanse bedrijf Facebook zelf.


  Als u een pagina bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, verbindt uw browser zich met Facebook en laadt de inhoud van deze pagina's. Uw bezoek aan deze website kan hierdoor door Facebook worden gevolgd, zelfs als u de functie van de sociale plug-in niet actief gebruikt. Als u een account heeft bij Facebook, kunt u een dergelijke sociale plug-in gebruiken en kunt u zo informatie delen met uw vrienden. EDITED heeft geen invloed op de inhoud van de plug-ins noch op de overdracht van gegevens.


  Facebook biedt gedetailleerde informatie op haar website over de omvang, de aard, het doel en de verdere verwerking van uw gegevens. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties voor het beschermen van uw privacy.


  Privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy.


 • 3.6. Klantaccount/gebruikersaccount

  Om u ervaring bij ons zo aangenaam mogelijk te maken, bieden wij u de permanente opslag van uw persoonlijke gegevens in een klantaccount/gebruikersaccount dat met een wachtwoord beveiligd is.


  Het aanmaken van een account is in essentie op vrijwillige basis. Als u dit doet, is de verwerking van uw verzamelde gegevens gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub b van de AVG. Eens een account gecreëerd is, moeten er geen nieuwe gegevens ingevoerd worden. Bovendien kunt u op elk gewenst moment de gegevens in uw klantaccount bekijken en wijzigen.


  U bent verplicht een account aan te maken indien u via onze website/applicatie bestellingen wil plaatsen. Dit is nodig om over te gaan tot uitvoering van het contract.


  Om u aan te melden op uw klantaccount heeft u uw e-mailadres en uw wachtwoord nodig. Wij vragen u heel voorzichtig om te gaan met het doorgeven van uw persoonlijke gegevens aan derden. Hou er rekening mee dat u zelfs na het verlaten van onze website, automatisch aangemeld blijft, tenzij u zich actief afmeldt.


  U heeft de mogelijkheid om uw klantaccount op elk gewenst moment te verwijderen. Hou er echter rekening mee dat dit niet betekent dat automatisch al uw gegevens worden verwijderd.Het verwijderen van uw gegevens gebeurt automatisch na het verstrijken van de zakelijke en fiscale verplichtingen tot het bewaren van gegevens die op ons van toepassing zijn. De wettelijke basis voor deze verdere gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, sub c evenals sub f van de AVG.


 • 3.7. Contact opnemen

  U kan op verschillende manieren contact met ons opnemen: per e-mail, per telefoon, per facebookchat of per post. Wanneer u dit doet, vragen wij naar enkele persoonlijke gegevens, om uw verzoek te sneller te kunnen verwerken.
  De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, sub a, sub b, sub c evenals sub f van de AVG.


 • 3.8. Betalingen

  Wij verwerken uw betaalgegevens voor de voltooiing van uw bestelling, bijvoorbeeld als u een aankoop doet of en/of een service gebruikt via edited.be. Afhankelijk van de betaalmethode (bijv. creditcardbetalingen), zullen wij uw betaalgegevens naar derden doorsturen voor de verdere afwikkeling.


  De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, sub a, sub b evenals sub f van de AVG.


 • 3.8.1. Paypal

  Bij betaling via PayPal worden uw betalingsgegevens doorgestuurd naar PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna te noemen "PayPal"). PayPal behoudt zich het recht voor om een controle van de kredietwaardigheid uit te voeren voor de betaalmethoden Creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "achteraf betalen" via PayPal. Het resultaat van de kredietcontrole gebruikt PayPal om te beslissen of het de betreffende betaalmethode wil aanbieden. De kredietinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Scorewaarden zijn gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistieke methode. De berekening van de scorewaarden bevat o.a. adresgegevens. Verdere informatie die valt onder de wetgeving voor gegevensbescherming. o.a. met betrekking tot de gebruikte kredietbureaus, vind u in de privacyverklaring van PayPal op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


 • 3.8.2. Bancontact

  Bancontact is een online betalingssysteem dat door verschillende Belgische banken werd ontwikkeld. Deze banken zijn:Dexia, BNP Paribas, ING, FINTRO, KBC, CBC, AXA bank, VDK Spaarbank en Record Bank. Alle klanten van deze banken, die aan online-banking doen, kunnen Bancontact gebruiken. U betaalt dan snel en gemakkelijk in de vertrouwde online-bankieren omgeving van uw eigen bank. De gegevens die nodig zijn voor de betaling worden doorgestuurd naar uw bank. Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens ontvangt u bij uw betreffende bank of op: www.bancontact.com/


 • 3.8.3. Klarna Betaalmiddelen

  In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, S-111 34 Stockholm, bieden wij de volgende betaalmogelijkheden aan. De betaling geschiedt altijd aan Klarna.  • Rekening: De betaaltermijn bedraagt 21 dagen vanaf verzending van de goederen / de ticket, of, in het geval van andere dienstverleningen, vanaf het beschikbaar stellen van de dienst. De complete facturatievoorwaarden voor de landen waar deze betaalmethode beschikbaar is, zijn hier te vinden.

  Voorwaarde voor kopen op rekening en rechtstreekse afschrijving is een positieve kredietwaardigheidsbeoordeling. In het kader van het initiëren en verwerken van de koopovereen-komst geven wij de benofyidigde gegevens van jou door aan Klarna, ten behoeve van adrescontrole en kredietwaardigheidsbeoordeling. Wij vragen jou er begrip voor te hebben dat wij jou alleen die betaalmethoden kunnen aanbieden, die mogelijk zijn op basis van de bevindingen van de kredietwaardigheidsbeoordeling. Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna zijn hier te vinden. Algemene informatie over Klarna is hier beschikbaar. Klarna behandelt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de van kracht zijnde wettelijke gegevensbeschermingsbepalingen en de gegevensbeschermingsbepalingen van Klarna.


 • 4. Ontvanger buiten de EU

  Met uitzondering van de bovenstaande verwerking, verstrekken wij uw gegevens niet aan ontvangers buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. De genoemde verwerking omvat een gegevensoverdracht naar de servers van de aanbieder van tracking- en targeting-technologieën die in onze opdracht handelt. Deze servers bevinden zich in de VS. De gegevensoverdracht vindt plaats op basis van zogenaamde Modelcontractbepalingen dvan de Europese Commissie evenals volgens de principes van het zogenaamde Privacy Shield.


 • 5. Uw rechten

 • 5.1. Samenvatting

  In aanvulling op het recht op intrekking van de aan ons verstrekte toestemming, heeft u de volgende andere rechten, als aan de relevante wettelijke vereisten wordt voldaan:


  • hetrecht op inzage van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen (artikel 15 van de AVG), iU kunt inzage eisen in de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgebonden gegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn vrijgegeven, de geplande bewaarperiode, de bron van uw gegevens, voor zover deze niet rechtstreeks van u verzameld werden;
  • hetrecht op correctie van onjuiste gegevens of het volledig maken van de juiste gegevens (artikel 16van de AVG),
  • het recht op verwijdering van uw bij ons opgeslagen gegevens (artikel 17 van de AVG), voor zover wij niet moeten voldoen aan wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen voor of rechten op verdere opslag,
  • hetrecht op beperking van de verwerking van uw gegevens (artikel 18 van de AVG), voor zover u de juistheid van de gegevens betwist, de verwerking onrechtmatig is maar u de verwijdering ervan afwijst, de Verantwoordelijke entiteit de gegevens niet langer nodig heeft maar u moet deze wel nodig heeft ten behoeve van de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of als u bezwaar tegen de verwerking heeft aangetekend krachtens artikel 21 van de AVG,
  • hetrecht op gegevensoverdraagbaarheid krachtens artikel 20 van de AVG, d.w.z. het recht op de overdracht van geselecteerde gegevens die bij ons over u zijn opgeslagen in een gebruikelijk, machinaal leesbaar formaat of op de eis van verzending naar een andere Verantwoordelijke entiteit.
  • hetrecht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werklocatie of van ons hoofdkantoor.

  De bovengenoemde, rechten die u tegenover ons toekomen, kunt u hieronder doen gelden via service@edited.be


 • 5.2. Recht van bezwaar

  Onder de vereisten vermeld in artikel 21, lid 1van de AVG kan bezwaar worden gemaakt tegen de gegevensverwerking om redenen die voortkomen uit de speciale situatie van de betrokken persoon.


  Het bovenstaande algemene recht van bezwaar is van toepassing op alle in deze privacyverklaring beschreven doeleinden van de gegevensverwerking, die op basis van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG, worden besproken. Anders dan bij het speciale recht van bezwaar gericht op de gegevensverwerking voor reclamedoeleinden, zijn wij krachtens de AVG enkel verplicht om een dergelijk algemeen bezwaar toe te passen als u ons hiervoor zwaarwegende redenen opgeeft (bijvoorbeeld een mogelijk levens- of gezondheidsgevaar).


 • 5.3. Recht op intrekken van toestemming

  Voor zover wij gegevens verwerken op basis van een door u verstrekte toestemming, heeft u het recht op elk moment uw toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming betekent niet dat de gegevens die geproduceerd zijn tot het tijdstip van de intrekking op basis van de toestemming, niet op geldige wijze verwerkt kunnen worden.


Gratis verzending · 100 dagen bedenkttijd · Achteraf betalen

Vragen? Problemen? Bel ons!
0800 706 99*

*Gratis voor alle Belgische nummers. Elke dag van 8:00 - 22:00. Bij oproepen vanuit het buitenland kunnen extra kosten ontstaan.

België
Naar de desktop versie

Winkelmandje (0)

Je hebt nog geen items in je winkelmandje.
Shop onze New Arrivals of log in om jouw winkelmandje te bekijken.

Gratis verzending · 100 dagen bedenkttijd · Achteraf betalen